İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi