T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

BakanımızDr. Ahmet DEMİRCAN
T.C. Sağlık Bakanı