T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Lepra
Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı


Marmara Bölgesi HIV Doğrulama Merkezi olarak adli birim ve poliklinik hastalarının seroloji testlerini çalışılmaktadır.